onsdag 16. juli 2008

Husordensreglene bør følges!

En plakat på veggen i gangen forkynner husordensreglene som skulle sørge for et godt liv i Kirkegaten 7. Her kommer et lite utdrag:
  • Tøy bør ikke henge ute på søndager og helligdager.
  • Trapperom og fellesrom plikter leieboerne å holde rent og ryddig.
  • All søppel pakkes godt inn og legges i anviste beholdere og stativer. Store esker og lignende bringes direkte til søppelbil av leieboeren selv.
  • Det må ikke brukes annet papir enn klosettpapir til klosettene. Stoppekranen for klosettet reguleres ned slik at sus i rørene unngås.
Det er uvisst hvordan badet kunne ende opp som på bildet dersom leieboerne fulgte kommunens regelverk. Kanskje noen var litt lemfeldig med statuttene?