torsdag 24. juli 2008

Noen har pusset opp før oss

I 1909 var byens fattighus i en heller sjaber forfatning. I følge lokalhistoriker Gunnar Graarud var vinduene utette og veggene fulle av vegglus. Husets atmosfære blir rett og slett beskrevet som "illeluktende". Året etter blir det satt igang en større reperasjon og oppussing. Spesielt er det værelsene mot syd som får nytte av arbeidsinnsatsen. "Virkelig tiltalende og appetittelige", skal de ha blitt. Samtidig forandres navnet på bygningen fra "Fattighuset" til "Gamlehjemmet", som ble skrevet over inngangsdøren med gylne bokstaver. Tidligere bestyrer av Fattighuset, politibetjent Kristian Olaussen, ble nå ansatt som bestyrer av gamlehjemmet. For det fikk han "fritt hus, to rum og kjøkken, lys og brendsel samt kroner 20 per år."
Jobben som ble gjort i 1910 og de påfølgende årene var et stykke skikkelig arbeid. Det ser vi nå som vi jobber oss gjennom huset. Samvittighetsfullt har bestyrer og håndverkerne fått mye ut av pengene. Listverk er rikt profilert i ekte sveitserstil, noe som riktignok har skjult den spesielle rappingen som er i andreetasje.
Vedlikeholdet som er gjennomført de neste hundre årene kan vi vel dessverre ikke snakke like varmt om. Om ikke det var vegglus da vi overtok, var det mye annet rart å finne.


Way back in 1909 things were in pretty bad shape in the poor house. The following year it was decided to give the house a face lift. Lice in the walls and draughty windows were fixed, and the south facing rooms became really nice. At the same time the name was changed from "The poor house" to "Old folks home". The new name was written with golden letters over the door.

Ingen kommentarer: