onsdag 31. desember 2008

Skiltene skal opp igjenHuset i Kirkegaten er beæret med et blått informasjonsskilt. Skiltet er ett av ti som Holmestrand bys vel hengte opp i 2002. Mens vi har malt og reparert ute, har skiltet fått hvile inne i snekkerbua. Nå skal det opp igjen. Sammen med veiskiltet Bekkegaten, som naturlig nok henger på veggen ut mot Bekkegaten. Veldig hyggelig, synes vi.

Teksten lyder som følger: "Det gamle fattighuset. Byens fattighus bygget ca 1760 for å huset byens fattige og hjemløse. Fram til 1845 var huset også sykehus for dem som ikke kunne pleies hjemme. Her startet i 1853 en koleraepidemi som krevde 46 liv. Etter omfattende restaurering ble huset i 1910 aldershjem, og byttet navn til "Gamlehjemmet". I 1932 ble huset omgjort til kommunale leiligheter."

The sign is going up again. In 2002 the house was honored with a blue information singn, hung up bye the lokal town history organisation. The sign has been down while we have painted and fixed the walls, but now it´s time for it to get back into place. This is what the sign reads:
"The old poor house. The town´s poor house was build ca 1760 for the poor and the homeless. Until 1845 the house was also a hospital for those who could not be nursed at home. In 1853 a cholera epidemy which took 46 lives startet in the house. After a big refurbishment, the house became a retirement home, and changed name to "The old folks home". In 1932, the house became counsil flats."