onsdag 25. juni 2008

En hemmelig dør!

For en overraskelse! En liten, hittil ukjent døråpning åpenbarte seg for oss sist uke. Bak den ødelagte panelen i bryggerhuset dukket var det tydelig at det en gang har vært mulig å gå fra bryggerhuset til naborommet gjennom en 165 cm høy døråpning. Døra er ikke tegnet inn på noen av tegningene, men kikker vi på tømmeret, ser vi at det ikke er malt der dørlistene har vært. Tømmeret rundt har flere lag maling, så alt tyder på at dette er en gammel forbindelse. Foreløpig forblir døra igjenblendet, men en dag kan det hende vi søker om å få åpne passasjen. Nå er den ihvertfall avbildet, slik at vi vet hva som er bak den nye panelen som skal opp på veggen.
Skulle det bli aktuelt må vi få laget en dør som er liten nok.


A secret door!
Behind the broken tongue and groove a small opening appeared last week. It´s no taller than 165 cm, so the door that was once in there must have been a tiny one. The opening is not on any of our drawings, so it must be really old as well.