tirsdag 8. april 2008

Å bygge på et fredet hus


I Kirkegaten 7 har det alltid bodd mye folk. Da de forrige beboerne flyttet ut i 2004, var det åtte leiligheter der. Hele gjengen delte et bad i første etasje. Akkurat det har vi ikke noe ønske om å videreføre. Skal vi leie ut til noen andre, må vi vel helst kunne tilby separate bad. Dermed måtte vi tenke flere enn ett bad da vi begynte restaureringsarbeidene. Et forslag om å rive trappetilbygget på østveggen og bygge opp et nytt kom opp. Etter lang tids planlegging, flere møter og flere tegningsutkast fikk vi godkjent et nytt tilbygg med en grunnflate på 22 kvadratmeter. Både fylkeskommunen, jernbaneverket og Holmestrand kommune behandlet søknaden og ga grønt lys. Nå er herligheten reist, og arbeidene er godt i gang også inne.

Vinduene er spesiallaget for å snakke godt med vinduene som var på husveggen innenfor. De bortimot kvadratiske vinduene finnes bare på denne veggen, de tre andre veggene på huset har helt andre typer vinduer. I trappehuset blir det plass til to bad, to minivaskerom og en trapp opp til leiligheten vår i andre etasje. Bygget har jafset i seg en god del av hagemulighetene, men det får vi heller overleve. Nymalt (mangler bare litt hvitt rundt et par vinduer) framstår veggen mot jernbanen som det rene vidunder.

The brand new extention has really changed the rough look of the house. We just love it! Two bathrooms, two tiny broom cupboards and the stairs up to the first floor. It took us ages to agree with the heritage authorities on how the extention should be, but the result is stunning.

Ingen kommentarer: