mandag 21. april 2008

Mer råte, gitt

Sist uke ble det oppdaget råte i ganggulvet og i dragerne under. Mot vest har det spredt seg til veggene på begge sider, det har vi visst en stund. Heldigvis ser det ikke ut til at det har skjedd innerst i gangen. Snekker Morten tar mål for å sette opp nye bjelker, slik at gulvet kan komme tilbake på plass. I mens får rørleggeren lagt alle rørene som skal bort til kjøkken og bad mot Kirkegaten. De opprinnelige rørene var både frostskadd og igjengrodd, så nå blir det godt vanntrykk. Samtidig blir gråvann og kloakk separert og lagt om, slik alle husstandene i Bekkegata og Kleiva er pålagt av Holmestrand kommune. Dette gjøres i forbindelse med saneringen av Fattighusbekken. Arbeidene er allerede i gang på brygga, og åpningen av bekken beveger seg stadig nærmere oss.

More rot - would you believe it? This week our joiner Morten discovered more rot underneith the floor in the hallway. On the picture his measuring the timber to replace it. At the same time, the plumber can put down his piping for the bathroom and kitchen in the western corner.

Ingen kommentarer: