onsdag 26. mars 2008

Hva ville de sagt, mon tro?


Ekteparet Hanna Elise og Kristian Olaussen bodde i Fattighuset i årene før og etter 1900. Her fikk de fire barn, Nore Otilie, Ingrid, Martha og Einar. Også barnas farmor, Olava Karine Kristiansen bodde i huset, som da hadde adressen Løkke Gade 11. Kristian var politibetjent og oppsynsmann i fattighuset. Jobben som bestyrer hadde faren hans hatt før ham. Ti såkalte fattiglemmer bodde i huset under folketellingen i 1900: Hans Kristiansen, Lars Mathisen, Marie Flek, Ole Hillestad, Magrethe Mosaasen, Kristiane Larsen, Johan Mortensen, Marie Pop, Andreas Solgaard og Hanna Marie Martiniusen.
Hanna og Kristian bodde med sine fire barn i bestyrerleiligheten. I dag blir det som var deres dagligrom vårt kjøkken.

Hanna og Kristian er mine oldeforeldre. Jeg lurer på hva de ville sagt om de store arbeidene som skjer i huset nå. Mest forskrekket ville de nok vært om de hadde sett hvordan huset hadde blitt behandlet av de som har bodd der i mellomtiden. Kristian Olaussen ledet oppussingen av huset som skjedde mellom århundreskiftet og 1915. I følge "Holmestrandiania" malte han selv "Gamlehjemmet" med forgylte bokstaver over utgangsdøra da huset byttet funksjon fra fattighus til gamlehjem i 1910.

Would they be pleased?
What would Hanna Elise and Kristian Olaussen have said if they had seen all the work that is going on in the house right now? The two was my great grand parents, and lived in the house around 1900. They had four children while they lived there, and Kristian was hired to look after the ten poor people who also lived in The Poor House. He also led the refurbishment that took place between 1900 and 1915. In 1910 he painted "Old people´s home" over the door in golden letters.

Ingen kommentarer: