torsdag 22. januar 2009

Gjør døren høy ...

Kunstprosjektet "blå dør, rød dør" sier alt om hvor mye jobb som ligger foran oss fortsatt. Døra i det røde rommet må repareres, døra i det blå rommet er søkk vekk. Omrammingen er borte, og erstattet av vanlig plank. En plank er som dere ser også helt borte. Vi har fått laget opp nøyaktige kopier av dørlistene fra naborommet. Listene lages hos Runar på Bekkeseth-saga oppe på fjellet. Vi håper vi klarer å finne en dør som passer sånn nogenlunde i døråpningen. Vi har kjøpt noen brukte dørblader, men flere av dem er rett og slett for høye for det lave huset vårt.

Ingen kommentarer: