onsdag 14. januar 2009

Jomfru Annes system


Jomfru Anne Dahl kjenner vi lite til. Men regnskapsboka hennes har vi. Fra 1869 til 1885, fyller hun sirlig regnskap for innkjøp. Det går ikke med mer enn fire sider til dette, noe som kanskje tyder på at dette er en bok som har vært knyttet opp mot en spesiell butikk. Alt hun noterer seg dreier seg om tekstiler og tilbehør. Blant annet kjøper hun vanter, handsker, flannelstøy og bånd. En "paraplye" har hun også unnet seg. Vi må nok leverer boka på Holmestrand museum for å høre om noen kan hjelpe oss å tyde skriften i boka.

Maid Anne´s system. This little book was also found in the attic one day. It is an account book for a woman called Anne Dahl. From 1869 to 1885 she buys gloves, an umbrella, som fabric and some ribbons. It is quite difficult to read the text, so we will have to show the note book to the local museum.

Ingen kommentarer: