mandag 12. juli 2010

På kulturminnejakt?

Vet du hvilke kulturminner som finnes der du bor? Jeg trodde jeg hadde ganske god oversikt i mitt eget nærmiljø, men tok skammelig feil. Ved å gå inn på Riksantikvarens nettside kulturminnesok.no, får du kjapt en liten guidet tur til eldre og nyere kulturminner i Norge. Jeg har søkt på Holmestrand og lært masse :-)Fint å bruke som turguide hvis du skal på Norges-ferie også, kanskje? Det kulturminnebasen Askeladden som er grunnlaget for nettsiden, og du kan hjelpe til med å sende inn utfyllende informasjon hvis du vet mer om et lokalt kulturminne enn det som står i basen. I dag finnes det over 115 000 kulturminner i Kulturminnesøk. Hver dag kommer det nye til, både fredete bygninger, kulturminner under vann, arkeologiske kulturminner og annet. Fylkeskommunene, byantikvarer, Sametinget og Riksantikvaren legger inn nye registreringer.

Ta deg en runde, da vel!
Marie